2022 4 dages tur til Sjælland

Purhus-Tjele

 18 - 21 august 2022

 Sjælland 4 dage 

 

Store oplevelser og hyggeligt samvær

Afgang fra Ørum kl. 06.00 og fra Hammershøj kl. 06,20 torsdag, den18. august. Tørvejr ved start, men jo længere sydpå vi kom, des mere tog regnen til. Kaffe og rundstykker fra bussen samt en lille skarp fra foreningen blev indtaget på en fin overdækket rasteplads ved Hindsgavl. Rundturen derfra gik igennem Hindsgavl Dyrehave, hvor vi fik set nogle af de store flokke af kronvildt som lever der. Vejret klarede op og temperaturen steg jo længere mod øst vi kom. Efter Storebæltsbroen drejede vi af mod Holbæk og nåde frem til den lille trækfærge til Orø. Den lokale guide Henrik Iversen stod klar til at stige ombord i bussen,hvor vi fik fortalt om de lokale seværdigheder.

Ved middagstid nåede vi frem til den ”Den Gode Viking”. Restaurant indrettet i et ombygget gartneri. Efter frokost fortsatte turen rundt på øen så vi fik set alle kroge. Inden turen fortsatte til Roskilde, blev kaffe med hjemmebagt serveret, igen i det varme drivhus hos ”Den Gode Viking”.


I Roskilde Domkirke deltes vi i to grupper med hver sin guide. Vores guide hed Lone Schulz, hun fortalte om kirkens grundlæggelse, indretning og udsmykning. En grundig orientering om konger og dronninger og deres gravlæggelser i de mange kapeller i kirken fik vi også. Derfra til Hotel Lautrup i Ballerup hvor vi boede under hele opholdet.På slotspladsen foran Christian VIII`s palæ på Amalienborg Slot, kunne vi overværer Gardernes vagtskifte, mens vi ventede på adgang til museet, for at se særudstillingen ”Dronningens Smykkeskrin, der vises på Amalienborg Museet . Efter at have afleveret tasker blev hele gruppen bænket i en af salonerne, hvor Mie en ansat i museet, gav en grundig indføring i husets historie og fortalte om beboere, og om de seneste kongers arbejdsværelser. De fremstår som de så ud da de blev forladt. Vi deltes i to mindre grupper inden entreen til selve Smykkeskrinet. Alle blev udstyret med en audio guide, så hver især kunne hører Hendes Majestæt Dronningen, fortælle om de mange kendte og ukendte smykker i de sikrede montrer. Smykkerne har deres helt egen historie og er kongefamiliens private ejendom, mange erhvervet igennem arv eller gaver. En helt igennem flot udstilling som betog de fleste. I tilgift fik vi lov at betræde de bonede gulve, inden vejen gik forbi Amaliehaven, og turen fortsatte Nordpå langs Øresundskysten til Helsingør.

 

Museet for Søfart er et forholdsvis nyt oplevelsescenter, der er indrettet det tidligere Helsingør Skibsværfts flydedok. De skiftende udstillingen fortæller om Danmark som søfartsnation, og omfatter alle facetter af det liv som udspiller sig omkring skibsfart og transport af mennesker og gods ad søveje i det hele taget. Udstillingen beskriver både livet på søen og fritiden i havn, samt hos den tilbageblevne familie derhjemme.

Efter besøget fortsatte turen langs kysten med mondæne huse ned forbi Frederiksværk, en våd og regnfuld eftermiddag hvor kaffen måtte serveres i bussen. Aftensmad på Hotellet og hyggeligt samvær.Frederiksborg slot var målet for næste dags besøg. De to hold gruppen blev opdelt i startede rundvisningen i slotskirken, hvor der denne dag var gang i forberedelser til bryllup. Rundvisningen fortsatte igennem saloner og gallerier som er stilmæssigt indrettede som i tidligere epoker. Undervejs fortalte guiden om de tidligere beboere og deres tid. En anderledes oplevelse, hvis man ikke har set museet i nyere tid. De mange rum er nu møblerede og udsmykket som det kunne have set ud i samtiden.

 


Efter rundvisningen var der frokostpause i Hillerød, var der sandwichs fra bussen. I Byparken nær Frederiksborg Slot, var der borde og bænke til formålet.


Turen fortsatte til Kongens Lyngby, hvor vi besøgte Det Blå Hus, som var kunstnerhjem for Bjørn Winblad. Her fik vi et spændende indblik i kunstneres liv og kreativitet, arbejdsmetoder samt det høje aktivitetsniveau der var kendetegnede for Bjørn Winblad.

På museet var maledamer i gang med at producere nye varer, der eksporteres til hele verden. Bjørn Winblad rejste meget og flyttede rundt mellem de 7 boliger og værksteder han ejede rundt omkring i ind- og udland. Et rigtigt dejligt museum som absolut er et besøg værd, især når den lokale guide fortæller om de mange usædvanlige samleobjekter som udstillingen indeholder.

Sidst på eftermiddagen vente bussen tilbage til Hotellet, og efter et kort ophold her, gik turen tilbage mod Dyrehavsbakken hvor aftenbuffeten ventede på restaurant Bakkens Perle.  Vi havde billetter til Cirkus Revyen kl. 21.00 og ventetiden blev brugt til at opleve stemningen i forlystelsesparken. Her mødte vi nogle af de berømte aktører i Korsbæk.På hjemturen næste dag, var første stop i Ringsted der er berømt for sin outlet by, der omfatter 48 mærkevarer outlets, som drives af de enkelte mærkevareproducenter. Her kunne fordelagtige indkøb gøres, og penge spares. Da denne er den eneste af sin art i Danmark, overraskede den de af os, som ikke havde været her tidligere.


Herlufsholm Kostskole besøget havde en særlig interesse efter TV2-udsendelsen og efterfølgende debat.  Husets guide Nils Kofoed stod klar med 2 timers rundvisning da vi ankom.  Turen startede ved en skulptur i parken, som af kunstneren var fremstillet af materialer, der var kasseret i forbindelse med renovering af Kirken.  I selve kirken fortalte guiden om den historiske baggrund for skolens tilblivelse, først som kloster og senere som hjem for Herluf Trolle og Birgitte Gøye.

 

Efter en lang redegørelse og rundvisning i kirken, fortsatte turen til elevernes område. Der er knap 600 elever på skolen fra 6. klasse til Gymnasiet, både udeboende og kostelever. I spisesalen hørte vi om skolens rytme i en 14 dages periode der går fra tirsdag til søndag i den ene uge med undervisning også om lørdagen. Den anden uge går fra mandag til og med fredag, hvorefter eleverne har lang weekend. Der er både piger og drenge på skolen. Alle elever spiser frokost på skolen, kosteleverne desuden alle øvrige måltider. Vi fik set spisesalen hvor der stadig er tradition for at bede bordbøn før og efter hvert måltid. Kosteleverne får desuden morgen- og aftensmad., Alle kostelever har vært sit værelse, alene eller sammen med en kontubernal som det har været tradition på skolen igennem alle år, men har også mulighed for at vælge at sove på en sovesal. Der er elever der kommer fra udlandet eller hvis forældre, opholder sig i udenfor Danmark.  Der er oprettet klasser specielt for disse elever. I festsalen, som danner ramme om mange af skolens traditioner fester og sammenkomster, fik vi vist de flotte udsmykninger og fornemmede den specielle atmosfære, der er særegen for en gammel kostskole som denne, hvor traditioner og fastlagte rutiner præger dagligdag og adfærd.

Som sidste punkt på en dejlig lang weekend på Sjælland i godt selskab med LandboSenior Purjus-Tjele, blev aftensmaden serveret på Restaurant Sølyst i Skanderborg.  Tilbage i Hammershøj tog vi afsked med dem som skulle videre til Ørum mm.