2022 Naturstyrelsen / Peter Brostrøm

Purhus-Tjele

Onsdag den 26. oktober kl. 19.00

Lokale naturprojekter 

  - tilmelding senest 24. oktober

Foredrag ved


Skovrider

Peter Brostrøm


Naturstyrelsen Kronjylland er af de i alt 16 enheder i Naturstyrelsen.

Kronjylland enheden er ansvarlig for statens naturarealer i Viborg, Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner. 


Naturstyrelsen i Kronjylland forvalter statens skove og naturarealer i Kronjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter