Februar2020


Carl Erik Lundgaard

underholder efter generalforsamlingen

Fortælling med musik (humor og lyst - livets salt)

Klubben er vært ved ostebord vin og kaffe.

Generalforsamling

Dagsorden:


  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning af klubbens virksomhed
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse         På valg                                                                                                                    Jens Aage Rasmussen (modtager genvalg)                                                        Sonja Lund Eriksen     (modtager genvalg)                                                        Gunnar Lanng               (modtager genvalg)
  7. Valg af suppleant        På valg                                                                                                                    Jørgen Bundgaard
  8. Valg af revisor              På valg                                                                                                                    Christen Møller
  9. Eventuelt.

19. februar


kl. 19.00


tilmelding senest

17. februar


86451731


eller


20211870


Kun for medlemmer