Generalforsamling 2023

Purhus-Tjele

Onsdag den 22 februar kl 19.00

Generalforsamling & underholdning

  - tilmelding senest 20. februar

Generalforsamling 2022

(kun for medlemmer)

§10.  Dagsorden.

  1. Valg af stemmetællere og dirigent.
  2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Debat om formandens beretning.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
  5. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen underholder duoen

Klubben

er vært ved

Ostebord - vin,

the & kaffe

SIDSEL MARIA & TERKEL MICHELSEN

Nye sange i højskolegenren – til fællessang og hyldest til naturen, årets gang, livet, lyset og musikken! 🎶

Vores fælles danske sangskat og fællessangstradition rummer et særligt lys, en evne til forløsning, dyb indsigt og stor visdom.

I den danske højskolesangbog finder du en hyldest og en kærlighed til livet, naturen, ånden og til fællesskabet.

Højskolesangene og den danske sangskat rummer et helt særligt tonesprog og tekstunivers, der med sin genkendelighed er en genre i sig selv, for de fleste danskere.


Duoen, der består af far & datter, har fået højskolegenren og den danske sangskat ind med modermælken og formår at udtrykke tonesproget på såvel kendte som helt nyskrevne melodier, sange og viser.

Terkel komponerer nye melodier til eksisterende tekster fra højskolesangbogen og større danske digtere, Sidsel er komponist og skriver både tekst og melodier til nye sange i genren – til naturen, til livet, til længslen og glæden.


tilmelding senest 2 dage før


Til Jytte Qvist 21120269

Christian Andersen 22457131


Entre og kaffe,

medlemmer: kr. 50, -

andre deltagere kr. 100,-


Foredrag starter kl. 19.00 i

Hammershøj Forsamlingshus

Randersvej 21, 8830 Hammershøj

Teleslynge og højtaleranlæg er tilgængeligt


Medlemskontingent 2023: Kr. 100.- pr. pers./ år

Indbetal inden 1. februar


-Husk medlemsnummer eller navn ved indbetaling til

Andelskassen konto 5966 0008411933