2022 Generalforsamling 23. feb.

Purhus-Tjele

Onsdag den 23 februar kl 19.00

Generalforsamling  

  - tilmelding senest 21. februar

Generalforsamling 2021

(kun for medlemmer)


§10.  Dagsorden.

  1. Valg af stemmetællere og dirigent.
  2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Debat om formandens beretning.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
  5. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen

spiller og underholder

musikanterne 

Ove og Ebbe

Klubben er vært

ved

Ostebord og vin,

the & kaffe